Coaching en ouders


Kindercoach Mariska, HSP coach, coach voor (hoog) gevoelige kinderen.

Als ouder/verzorger zit je soms met je handen in het haar. Je wilt dat je kind gelukkig, blij en vrolijk is en zichzelf kan zijn. Je hebt van alles geprobeerd, maar een positieve verandering is er nog niet. Je kan hier als ouders onzeker van worden..

De situatie thuis raakt het gezin en je voelt dat het tijd is om stappen te gaan zetten. Jullie zijn toe aan positieve veranderingen binnen het gezin. Zonder je kind het idee te geven dat hij/zij het probleem is, denk je er over na om eerst zelf met iemand te gaan praten, je verhaal te kunnen vertellen. Wat hebben je allemaal al geprobeerd? En waar heb je als gezin behoefte aan? Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het niet lekker loopt en deze hebben vaak effect op het gedrag van je kind. Gevoelens zijn vaak moeilijk te benoemen en de vaardigheden om ermee om te kunnen gaan, lijken niet altijd voldoende aanwezig. Tijdens het coachen van het kind geef ik ook tips aan de ouders/verzorgers. Zo kan er een actieve verandering plaatsvinden die ook vanuit de kant van het gezin ondersteunt en gedragen wordt.

Soms is er als ouder ook behoefte aan wat coaching, om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in het gedrag van het kind en die van de ouder/verzorger zelf. Waar zitten knelpunten en hoe zou je vaste patronen positief kunnen omzetten?

Hiervoor kunnen we een aparte coachingsafspraak maken. Ik luister naar je of jullie persoonlijke verhaal en ik geef je of jullie inzicht in deze situatie en tips voor jullie eigen situatie.

 

Coaching afspraak maken


Aangesloten bij: 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen